The TEAM

Digital Jalebi Syed Fawaz Ahmed

Syed Fawaz Ahmed

Digital Jalebi Nikhil Joshi

Nikhil Joshi

Digital Jalebi Anant Bhardwaj

Anant D. Bhardwaj

Digital Jalebi Naval Joshi

Naval Joshi

Digital Jalebi Chirag Goswami

Chirag Goswami

Digital Jalebi Syed Fahad Ahmed

Syed Fahad Ahmed

Digital Jalebi ajit bhadoriya

Ajit Bhadoriya

Digital Jalebi Muhammed Waqar

Muhammad Waqar

Digital Jalebi Praveen P Jose

Praveen P. Jose

digital jalebi puneet rawat

Puneet Rawat

Digital Jalebi Yerri Swamy

Yerri Swamy

Digital Jalebi Sumit Karmakar

Sumit Karmakar

Digital Jalebi Mohammed Muiz

Mohammed Moiz

Digital Jalebi Harshit Sharma

Harshit Sharma

Digital Jalebi Abdul Qadir

Abdul Qadir

DIgital Jalebi Prashant Verma

Prashant Verma

Digital Jalebi Shiva Chaurasia

Shiva Chaurasia

Digital Jalebi shivya parmanand

Shivya Parmanand

Digital Jalebi Mohammed Ahmed

Mohammed Ahmed

Digital jalebi Himanshu Bisht

Himanshu Bisht

Digital Jalebi Rishabh Bhushan

Rishabh Bhushan

[tmm name=”the-team”]